Monday, June 16, 2008

Tarlac band makes closing song for 'Kalam'

Last Sunday, Tarlac-based Kapampangan band Mernuts -- popular for rendering Kapampangan translations of songs such as Rihanna's Umbrella and Beyonce's Irreplaceable in YouTube -- recorded their original composition Oras, which will serve as the closing song of 'Kalam'.

The song, penned by vocalist Jhaye Arzaga, is written in Kapampangan. It is their second original Kapampangan composition after 'Aliwa Kang Talaga,' their contribution in the RocKapampangan album released last March.

'Oras' is a love song of longing, inviting a loved one after a serious fight to turn back time, when love was still pure. An incomplete, acoustic version of the song may be heard here.


Oras
Mernuts

I

Mimisip kung malalam
Nu ku wari umpisan
E na ka lulub king buntuk ku
E ku na balung sabian
Sobrang sakit ing penamdaman
Nung agawan ku mung paralan
Sana atiu ka pa siping ku
Ala na kung isipan

II

Kaluguran da ka pa
Balu mu sa ita
Ala nang aliwa king pusu ku
Nung aliwa ika
Gewa ku na ngan ing dapat
E na ku man migkulang
O't e mu akuang akit a
Maibug kung mibulang

Pre-Chorus

O't deng lalaki
E ra balu nung kapilan ka manasakit
Akakit da na
Magbulag-bulagan la pang pilit

Chorus

Mibalik na ka kaku
Uling e ku agyu
Ibalik ta ing oras
Na ning pamiyabe tamu
Uling nung lumaut ka
Ing pusu ku
Makataid ya keka
Ibalik ta ing oras
Kaluguran da ka

III

Ing masakit kasi
E ta buring aminan
Sasalikut ta ing katutuan
A mikalugud ta' naman
Maski pa dakal ta na
Kaguluan a delanan
Ing maling dapat tamu
O't e ta nea' samasnan

[repeat Chorus]

Bridge

Tatakut kung salubungan ing aslag ning aldo
Mesane na kung atiu ka mu siping ku
Nung mibalik ka man king oras a ini
Kaulan da ka't panuman
E ra na ka 'tabili, oh

Rap

Nu ke ilulan ing sarili ku nung ala ka keni
Aldo-aldo isipan ding masanting a bageng
Milyari king pamiyabe
O't nanu mo ing milyari
Arapan ta ya ing tutu
Kailangan pa waring mikawani
E ku agyung ala ka siping ku, sayang ing oras
Oras tamung adua king isip ku e ya kukupas
Pakiramdaman mu ku sana
Keka e ku sumawa
Pisabian ta'ng pasibayu
Mibalik na ka kaku

[repeat Chorus]

Coda

Kaluguran da ka
Ibalik ta ing oras
Ing oras, ing oras
Oh, ibalik ta ing oras

1 comment:

Michael Charleston said...

ROCK Kapampangan! Proud ako sa 'yo Michelle, kapatid ko at bahagi ng Mernuts, at sa lahat ng bumubuo ng Mernuts, ampong kang Jason, masanting yang project ing tataguyud yu! Mabie ya ing Kapampangan!